Baba Ganoush (v)(gf)

Aubergine, yoghurt, tahini, garlic & herbs.